Máčidlo a "Kozopark" Velký Osek

Areál Máčidlo a "Kozopark" ve Velkém Oseku

Spolupracujeme na přípravě a realizaci návštěvnického centra Máčidlo ve Velkém Oseku, kkteré bude sloužit zejména pro informování návštěvníků o NPR Libický luh a ochraně životního prostředí. Areál bude propojen naučnými stezkami doplněnými o interaktivní zastávky s "Kozoparkem", který se nachází v prostoru rekultivované skládky.