My a ZS Pasíčka

Společně pro děti a zraněná zvířata

 

Ve spolupráci se záchrannou stanicí „Pasíčka“ pomáháme zraněným zvířatům z volné přírody. Jedná se zejména o transport a pomoc s provozem areálu. Dále pomáháme s rozvojem celkového zařízení, zejména ve vztahu k návštěvníkům a dětem. Spolupořádáme akci „Tatínkův úžasný dětský den“. Zajišťujeme využití techniky pro záchranné akce v terénu.